Priručnik iz fizičkog vaspitanja za osnovne škole

maj 9, 2017
0 Komentara

Ovaj materijal nastao je kao rezultat saradnje Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Fakulteta za sport i turizam iz   Novog  Sada. U nastojanjima da doprinese poboljšanju fizičkog vaspitanja u osnovnim školama, Sekretarijat je izradio Strategiju razvoja   školskog sporta u AP Vojvodini. Sprovođenje ove strategije definiše Akcioni plan u kojem su.. opširnije →

Nove forme radnog angažovanja

septembar 7, 2015
0 Komentara

Tekst projekta možete preuzeti ovde. opširnije →

Unapređenje onlajn promocije turističkih destinacija Vojvodine

april 6, 2015
0 Komentara

Projekat Unapređenje onlajn promocije turističkih destinacija Vojvodine, osmislio je i realizovao Fakultet za sport i turizam uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Projekat je realizovan u tri faze u periodu od 15. novembra 2014. do 17. marta 2015. godine. U prvoj fazi istraživanja pripremljena je ekspertiza u kojoj je data analiza postojećih.. opširnije →

Diferenciranje kulturnih manifestacija u cilju razvoja kulturnog turizma u Vojvodini

februar 4, 2015
0 Komentara

Projekat ,,Diferenciranje kulturnih manifestacija u Vojvodini u cilju razvoja kulturnog turizma“ osmislio je i realizovao Fakultet za sport i turizam iz Novog Sada uz podršku Ministarsva kulture i informisanja Republike Srbije. Tekst projekta možete preuzeti ovde (PDF – 12.2Mb). opširnije →

Projekti koji se realizuju u Centru za istraživanja turizma

jul 1, 2013
0 Komentara

U Centru za istraživanja turizma Tims.Ilan pri Fakultetu za sport i turizam vrše se srednjoročni i kratkoročni projekti iz oblasti turizma. Ovi projekti imaju za cilj, pored doprinosa naučnoj misli i razvoja naučne metodologije, unapređenje i razvoj odgovornog turizma u našoj zemlji. Rezultati ovih projekata su jasno vidljivi i ogledaju se u objavljenim monografijama, naučnim.. opširnije →

Tomka, Holodkov, Jegdić, Škrbić, Milošević, Džakić, Farkić – Turistički klaster Subotice, 2011

april 20, 2012
0 Komentara

Na osnovu ugovora između Fonda turističkog klastera mikroregije Subotica – Palić i Fakulteta za sport i turizam, u aprilu mesecu 2011. prihvaćen je projekat pod nazivom „Unapređenje ponude u funkciji uspešnijeg poslovanja članova klastera Park-Palić„. Preuzmite dokument Turisticki klaster Subotice ovde opširnije →