Na ovoj stranici su javnosti dostupne doktorske disertacije urađene na Fakultetu za sport i turizam.

Uticaj obima i sadržaja kretnih aktivnosti na radnu sposobnost i telesni sastav mlađih adolescenata Koprivničko-križevačke županije

septembar 5, 2017
0 Komentara

Doktorsku disertaciju kandidatkinje Marije Zegnal Koretić, na temu „Uticaj obima i sadržaja kretnih aktivnosti na radnu sposobnost i telesni sastav mlađih adolescenata Koprivničko-križevačke županije“, možete pogledati ovde: Zegnal Koretić Marija – disertacija (PDF) opširnije →

Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji – MSc Ivana Mišković

septembar 5, 2017
0 Komentara

Doktorsku disertaciju kandidatkinje MSc Ivane Mišković, na temu „Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji“, možete pogledati ovde: Mišković Ivana – disertacija  (PDF) opširnije →

Prediktivne vrednosti obeležja sportistkinja u sinhronom plivanju – mr Slađana Stanković

jul 18, 2016
0 Komentara

Doktorsku disertaciju kandidatkinje mr Slađane Stanković, na temu „Prediktivne vrednosti obeležja sportistkinja u sinhronom plivanju“, možete pogledati ovde: Sladjana Stankovic disertacija (PDF) opširnije →

Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednoručnog bacanja lopti različitih težina kod mladih rukometaša – Mr Dragan Kuburović

jul 13, 2016
0 Komentara

Doktorsku disertaciju kandidata Mr Dragana Kuburovića, na temu „Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednoručnog bacanja lopti različitih težina kod mladih rukometaša“, možete pogledati ovde: Dragan Kuburovic – Disertacija (PDF) opširnije →

KINEZIOLOŠKI FENOMENI U PRAVOSLAVNOJ ONTOLOGIJI – Mr Goran Gojković

jul 13, 2016
0 Komentara

Doktorsku disertaciju kandidata Mr Gorana Grujića, na temu „KINEZIOLOŠKI FENOMENI U PRAVOSLAVNOJ ONTOLOGIJI“, možete pogledati ovde: Gojkovic Goran Disertacija (PDF)     opširnije →

Modelne karakteristike mladih rukometaša u odnosu na morfološka i motorička obeležja – MSc Slađana Grujić

jun 21, 2016
0 Komentara

Doktorsku disertaciju i izveštaje o oceni doktorske disertacije kandidatkinje MSc Slađane Grujić, na temu „Modelne karakteristike mladih rukometaša u odnosu na morfološka i motorička obeležja“, možete preuzeti ovde: Modelne karakteristike mladih rukometaša u odnosu na morfološka i motorička obeležja (PDF) Izveštaj o oceni doktorske disertacije MSc Slađana Grujić (PDF) opširnije →

Stvaranje i razvoj nove turističke destinacije izgradnjom nove željezničke infrastrukture – mr Božica Radoš

jun 21, 2016
0 Komentara

Doktorsku disertaciju i izveštaje o oceni doktorske disertacije kandidatkinje mr Božice Radoš, na temu „Stvaranje i razvoj nove turističke destinacije izgradnjom nove željezničke infrastrukture“, možete preuzeti ovde: Stvaranje i razvoj nove turističke destinacije izgradnjom nove željezničke infrastrukture (PDF) Izveštaj o oceni doktorske disert acije Božica Radoš (PDF) opširnije →

MODELI UPRAVLJANJA U USPEŠNIM FUDBALSKIM KLUBOVIMA – MSc Milan Radaković

oktobar 30, 2015
0 Komentara

Doktorsku disertaciju kandidata MSc Milan Radaković, na temu „Modeli upravljanja u uspešnim fudbalskim klubovima“, možete preuzeti ovde: Modeli upravljanja u uspešnim fudbalskim klubovima – Milan Radaković   opširnije →

UTICAJ AEROBNOG TRENINGA I TRENINGA SNAGE NA NIVO MINERALA U TELU – Msc Nebojša Nešić

septembar 15, 2014
0 Komentara

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Msc Nebojše Nešića, na temu „Uticaj aerobnog treninga i treninga snage na nivo minerala u telu“, biće održana 24. septembra 2014. godine u 12h u amfiteatru Fakulteta. Doktorsku disertaciju možete preuzeti ovde: Uticaj aerobnog treninga i treninga snage na nivo minerala u telu – Nebojša Nešić opširnije →

FIZIČKE AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU MLADIH CRNE GORE – Msc Nela Tatar

septembar 15, 2014
0 Komentara

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Msc Tatar Nele, na temu „Fizičke aktivnosti u slobodnom vremenu mladih Crne Gore“, biće održana 22. septembra 2014. godine u 12h u amfiteatru Fakulteta. Doktorsku disertaciju možete preuzeti ovde: Fizičke aktivnosti u slobodnom vremenu mladih Crne Gore – Nela Tatar     opširnije →