Fakultet za sport i turizam

Novi projekat Fakulteta: Slučaj Petrovaradin

Novi projekat Fakulteta: Slučaj Petrovaradin

Slučaj Petrovaradin: Upravljanje istorijskim gradskim predelima je projekat koji koristi izuzetan osamnaestovekovni gradski predeo Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu kao poligon za profesionalno usavršavanje mladih…

Neradni dani

Neradni dani

Dragi studenti, Obaveštavamo vas da zbog predstojećih uskršnjih praznika Fakultet neće radi u periodu od 6. do 9. aprila. Prvi radni dan nakon praznika je…

Prostori, kultura, teorija i praksa

Prostori, kultura, teorija i praksa

U okviru predmeta Resursi u turizmu na prvoj godini studijskog programa Menadžment i biznis u turizmu proučavaju se kulturni resursi, u koje se ubrajaju kulturna dobra…

Konkurs za osposobljavanje kadrova u sportu

Konkurs za osposobljavanje kadrova u sportu

Obaveštavamo sve zainteresovane da od 24. januara 2018. godine počinje prijavljivanje na konkurs za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instuktor specijalista, sportsko rekreativni voditelj,…

Erasmus+

Erasmus+

U sklopu programa Erasmus+, prof. dr Violeta Zubanov je u periodu od 15. do 21. decembra 2017. godine boravila na Fakultetu za turizam u Brežicama,…