Tvoj izbor menja sve!

Na Fakultetu za sport i turizam počelo je prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije za školsku 2014./2015. godinu.
Po studijskim programima:

1. MENADŽMENT I BIZNIS U TURIZMU (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani menadžer – 240 ECTS) – 50 studenata
2. FIZIČKO VASPITANJE I SPORT (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – 240 ECTS) – 50 studenata

Uslovi za konkurisanje

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu srednju školu.
Klasifikacioni ispit polažu kandidati koji su Studentskoj službi priložili svu potrebnu dokumentaciju zajedno sa uplatnicom od 6.000,00 dinara (na ime plaćanja troškova klasifikacionog ispita), na račun:
265-2010310003938-78

Potrebna dokumentacija

Prilikom konkurisanja na osnovne akademske studije potrebno je dostaviti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Diplomu o završenom srednjem obrazovanju
3. Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole
4. Dve fotografije (za indeks)
5. Uplatnicu na 6.000 din. za prijemni ispit
6. Lekarsko uverenje (samo za kandidate koji upisuju studijski program Fizičko vaspitanje i sport)

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overena kopija.

Klasifikacioni ispit

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Klasifikacioni ispit na smeru Menadžment i bizis u turizmu vrednuje se na sledeći način:
20% test opšteg obrazovanja,
20% test poznavanja oblasti,
20% motivaciono pismo,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Klasifikacioni ispit na smeru Fizičko vaspitanje i sport vrednuje se na sledeći način:
10% test opšteg obrazovanja,
20% test motoričke kompetentnosti,
20% test poznavanja oblasti,
10% motivaciono pismo,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Test motoričke kompetentnosti sastoji se iz: UKK za procenu maksimalne potrošnje kiseonika, procena opšte koordinacije, procena specifične koordinacije, plivanje na 50 metara.
Na osnovu ovih kriterijuma formira se rang lista. Primer testova od prethodnih godina, kao i spisak preporučene literature može se preuzeti na sajtu TIMS-a ili u Studentskoj službi.

Preporučena literatura

Oblast sporta

I Udžbenici:
1. Brian J. Sharkey (2008.): Vežbanje i zdravlje, Data status, Beograd
2. Ahmetović. Z. (2013.): Osnove sportskog treninga, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

II Internet portali (web stranice):
1. www.sportskitrening.hr
2. www.srbijasport.net
3. www.serbiansport.com

III Forumi, panel-diskusije i druge korisne adrese:
1. www.fit-zone.com
2. http://tness.testing.8m.com

Oblast turizma

I Udžbenici:
1. Bakić.O., Nikolić.M. (2008): Osnove turizma, udžbenik za srednje ekonomske škole. Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd
2. Bakić.O. (2008): Ekonomika turizma, udžbenik za srednje ekonomske škole. Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd
3. Stanković, St. (2008): Turistička geografija, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd

II Stručni i popularni časopisi
1. Nacionalna geografija – časopis dostupan na kioscima, kao i na http://www.nationalgeographic.rs.
2. Turistička revija, on-line časopis- dostupan na www.tourism-review.com
3. Časopis Travel magazine – dostupan na kioscima i na http://www.travelmagazine.rs/srp /
4. Časopis Horizont – http://www.casopishorizont.com/

III Internet portali (web stranice)
1. Svetska turistička organizacija (WTO) – www.unwto.org
2. Evropska komisija za putovanja (Europian Travel Commission) http://www.etc-corporate.org/
3. Turistička organizacija Srbije (TOS) – http://www.serbia.travel
4, Portal Turizam i putovanja – http://www.turizamiputovanja.com
5. Asocijacija Mladi za turizam – http://www.mladizaturizam.rs
6. Vesti i događaji iz kulture i zabave – http://www.urbanbug.net
7. Upoznaj Srbiju – http://www.upoznajsrbiju.co.rs
8. Portal – http://www.trcanje.rs
9. Portal udruženja Turizam na selu – http://www.turizamiputovanja.com

Finansiranje studija

Školarina

Cena školarine iznosi:
Za studijski program Fizičko vaspitanje i sport – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Menadžment i biznis u turizmu – 650 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Školarina na godišnjem nivou može se platiti u više rata, s tim što prva rata iznosi najmanje 50% od cene prvog semestra.
U cenu školarine, za studente koji redovno izvršavaju svoje radne i finansijske obaveze, uračunati su: osiguranje, izdavanje potvrda o statusu studenta i knjige koje je izdao Fakultet.

Popusti i stipendije

Fakultet za sport i turizam u školskoj 2014./2015. godini omogućava:
STIPENDIJE
Srednjoškolci sa Vukovom diplomom ostvaruju pravo na stipendiju za I godinu studija u iznosu od 25% od ukupne školarine.
POPUSTI
Osobe sa invaliditetom – 20% popusta na cenu školarine
Članovi uže porodice – 50% popusta na cenu školarine za drugog člana porodice

Kontakti

Informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti putem telefona:
021/530-633; 021/530-231

Preuzimanje dokumentacije

Provera motoričke kompetentnosti
Prijemni opšta kultura
Motivaciono pismo
Prijemni sport
Prijemni turizam