Kursevi

Brz razvoj tehnologije, stalne društvene promene i turbulentni uslovi poslovanja zahtevaju permanentno, doživotno obrazovanje. Značaj kratkih praktičnih kurseva nikada nije bio veći. Na tims.u, nudimo vam čitav niz kurseva i seminara iz oblasti turizma, sporta, fizičkog vežbanja, velnesa i poslovnih veština. Ovde vam predstavljamo samo neke od njih, za više informacija posetite naš sajt.

Stručno osposobljavanje u amfiteatru tims.a

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu

Programi stručnog osposobljavanja okrenuti su najboljoj praksi i tradiciji trenerskih škola u našoj zemlji i inostranstvu. Programi su usklađeni sa Zakonom o sportu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 24/11), Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS br. 7/2013 od 23.01.2013.) i Pravilikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 8/2013), a na našem Fakultetu se organizuju za trenere, instruktore, organizatore sportske rekreacije, organizatore sportskog poslovanja, sporstke menadžere, sudije u sportu, spasioce na vodi.

Osposobljavanje trenera i sportskih sudija vrši se u svim sportskim granama, koje su u skladu sa pravilnikom o sportskim granama, priznate u Republici Srbiji.

Uspešan završetak navedenih programa osposobljavanja podrazumeva dobijanje odgovarajućih sertifikatra – uverenja kojima se ostvaruje pravo na dobijanje dozvole za rad u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS broj 7/2013).

VAŽNO – Program stručnog osposobljavanja za trenere, instruktore, sudije i sportske menadžere održavaju se u martu i oktobru u Novom Sadu, a u maju u Beogradu.
Postoji mogućnost da se program osposobljavanja realizuje i u drugim terminima i sredinama, a u zavisnosti od broja zainteresovanih kandidata.
Prijavljivanje se vrši elektronskim putem putem ovog sajta, a konkurs je stalno otvoren! 

Stručno osposobljavanje kadrova u turizmu

Ponekad nije dovoljno samo imati diplomu o stečenom obrazovanju i želju za obavljanjem određenog posla. Često se zaboravlja da su dobra ideja i spremnost za kontinuiranim usavršavanjem vodeći činioci koji nas izdvajaju od ostalih. Kako biste i Vi postali jedinstveni, Fakultet za sport i turizam nudi set kurseva iz oblasti turizma. U zavisnosti od Vaših interesovanja možete se opredeliti za neki od ponuđenih kurseva: Kurs animacije u turizmu, Komunikacija sa korisnicima turističkih usluga, Preduzetništvo u turizmu – faktor tržišne uspešnosti, E-biznis u praksi turizma, Saradnja i partnerstva interesnih grupa u turizmu, Korak po korak do uspešnog turističkog proizvoda, Kako prevazilaziti savremene probleme i konflikte u turizmu, Kako razumeti ponašanje potrošača, Novi Sad Greeters, Programiranje usluga u velnesuKurs za turističke vodiče i turističke pratioce. Nakon svakog završenog kursa stiču se specifične, savremene, praktične kompetencije primenjive u svakodnevnom radu.