Kursevi sport

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu

Stručno osposobljavanje u amfiteatru tims.a

Programi stručnog osposobljavanja okrenuti su najboljoj praksi i tradiciji trenerskih škola u našoj zemlji i inostranstvu. Programi su usklađeni sa Zakonom o sportu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 24/11) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS br. 7/2013 od 23.01.2013.) koji se primenjuje od 31.12.2013. godine, a organizuju se za:

Osposobljavanje trenera i sportskih sudija vrši se u svim sportskim granama, izuzimajući ekstremne sportove. Uspešan završetak ovih programa podrazumeva dobijanje odgovarajućih sertifikatra – potvrda kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja i pravo na dobijanje dozvole za rad u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS broj 7/2013).