Kursevi sport

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu

Stručno osposobljavanje u amfiteatru tims.a

Programi stručnog osposobljavanja okrenuti su najboljoj praksi i tradiciji trenerskih škola u našoj zemlji i inostranstvu. Programi su usklađeni sa Zakonom o sportu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 10/2016 od 08.02.2016.), Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS br. 7/2013 od 23.01.2013.) i Pravilikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 8/2013), a na našem Fakultetu se organizuju za

Osposobljavanje trenera i sportskih sudija vrši se u svim sportskim granama, koje su u skladu sa pravilnikom o sportskim granama, priznate u Republici Srbiji.

Uspešan završetak navedenih programa osposobljavanja podrazumeva dobijanje odgovarajućih sertifikatra – uverenja kojima se ostvaruje pravo na dobijanje dozvole za rad u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS broj 7/2013).

VAŽNO – Program stručnog osposobljavanja za trenere, instruktore, sudije i sportske menadžere održava se u martu i oktobru u Novom Sadu, a u maju u Beogradu. Postoji mogućnost da se program osposobljavanja realizuje i u drugim terminima i sredinama, a u zavisnosti od broja zainteresovanih kandidata. Prijavljivanje se vrši elektronski putem ovog sajta, a konkurs je stalno otvoren!