Sportski spasioci

Stručno osposobljavanje spasioca na vodi tims.

Sportski spasilac je zanimanje lica koja se bave spasilačkim poslovima u različitim sportskim granama i aktivnostima.

Naziv zanimanja iz prethodnog stava obuhvata i naziv određene sportske grane, odnosno okruženja u kojem se poslovi obavljaju (voda, sneg, planina i sl.).

Karakteristični poslovi zanimanja sportski spasilac jesu: preduzimanje preventivnih mera sigurnosti u objektu ili za aktivnost; kontrolisanje ispravnosti i sigurnosti korišćene opreme; kontrolisanje sigurnosti učesnika u aktivnostima; sprovođenje postupaka spasavanja; pružanje prve pomoći kod povreda.

Zvanja u okviru zanimanja sportski spasilac jesu:

Pomoćni spasilac

Za sticanje zvanja pomoćni spasilac neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja I nivoa.

Spasilac

Za sticanje zvanja spasilac neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja II nivoa.

Spasilac instruktor

Za sticanje zvanja spasilac instruktor neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja III nivoa.

Fakultet za sport i turizam – tims, organizuje stručno osposobljavanje za sticanje sva tri zvanja ali samo za spasioce na vodi!

Posebne napomene

Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 27.), bez obzira na nivo, pravo na organizovanje stručnog osposobljavanja imaju isključivo akreditovane visokoškolske institucije u oblasti sporta (fakulteti ili visoke škole). Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. U skladu sa navedenim nosioci stručnog osposobljavanja i spasilaca na vodi su visokoškolske ustanove (kakva je i naš tims.).

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Sa nastavom se kreće kada se prijavi dovoljan broj kandidata neophodnih za formiranje optimalne grupe. Nastava se, po pravilu, održava vikendom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko nadležnog granskog ili teritorijalnog saveza, sportskog centra, kupališta ili kluba.

Cena osposobljavanja pomoćnih spasilaca na vodi iznosi 100 evra, spasilaca 150 evra a spasilaca instruktora 270 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja i može se platiti u više rata.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u neophodno je da popuni i pošalje elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu koja iznosi 50 % od navedenih cena. Ostatak se može platiti u dve rate.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone: 021 530 633 i 021 530 231.

spasioci