Treneri

Trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani. Karakteristični poslovi trenera u sportu su: planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremljenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaja o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa. Program osposobljavanja trenera podrazumeva realizaciju nastave iz opštih i užestručnih predmeta (u zavisnosti od sportske grane) sa fondom od 240 časova i sticanje zvanja sportski operativni trener u odgovarajućoj sportskoj grani. Program je namenjen svim zainteresovanim kandidatima, a pre svega trenerima koji već rade u praksi, a u skladu sa Zakonom o sportu nemaju potrebno zvanje i sportistima koji su završili ili završavaju karijeru i žele da se posvete stručno – pedagoškom radu. Uslov za upis na ovaj program je završena najmanje srednja škola.

Fakultet posebno organizuje i dopunsko osposobljavanje trenera koji imaju zvanje instruktora sa kojim sada, u skladu sa Zakonom, ne mogu samostalno da rade u sportskim organizacijama.

Program stručnog osposobljavanja trenera realizuju se u neposrednoj saradnji sa nadležnim granskim savezima i obuhvata nastavu i praktičan deo iz opšte i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama odgovarajuće sportske grane. Program se realizuje u okviru svih sportskih grana (od atletike, preko sportskih igara, fitnesa, borilačkih sportova… do šaha) izuzimajući ekstremne sportske grane! Analize pokazuju da danas u Srbiji većina najtrofejnijih trenera nema diplome stečene u redovnom sistemu školovanja, već da svoje pravo na rad ostvaruju upravo na osnovu sertifikata stečenih kroz neformalnu edukaciju, putem stručnog osposobljavanja.

Prema Zakonu o sportu Republike Srbije (Član 27.), bez obzira na nivo, pravo na organizovanje stručnog osposobljavanja imaju isključivo akreditovane visokoškolske ustanove. Samo u izuzetnim prilikama, kada zainteresovane visokoškolske institucije nemaju kompetentan nastavni kadar, ili za to nisu zainteresovane, poslove stručnog osposobljavanja delimično mogu realizovati i granski sportski savezi koji su priznati od strane republičkog ministarstva nadležnog za sport, ali i tada uz obaveznu saradnju sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom. Nosioci stručnog osposobljavanja, koje je tokom poslednjih godina u zemljama evropske unije postalo dominantan oblik edukacije stručnjaka u sportu, su dakle – visokoškolske ustanove (kakva je i naš tims.).

Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe i vrstom sportova koji su zastupljeni. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

U programu osposobljavanja sportskih operativnih trenera nastava je podeljena na: opštestručne i užestručne predmete. Fakultet samostalno realizuje teorijsku nastavu, konsultacije i ispite iz opštestručnih predmeta (ukupan fond 96 časova) i za to naplaćuje fiksni iznos od 190 € (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). Fakultet realizuje i kompletnu nastavu, konsultacije i ispite iz užestručnih predmeta (144 časa), ali samo za sportove za koje ima dovoljan broj kompetentnih stručnjaka (fitnes, plivanje, vaterpolo, stoni-tenis, tenis, rvanje, džudo, džiu džicu, karate, savate, streljaštvo, boks, kik boks, kung fu vušu, rukomet, košarka, odbojka, kajak i kanu, standardni i moderni ples). Ovaj deo nastave fakultet naplaćuje dodatnih 200 €. To praktično znači da u sportovima za koje Fakultet ima potpunu kadrovsku i organizacionu pokrivenost cena iznosi ukupno 390 €, a uključuje teorijsku i praktičnu nastavu, konsultacije, ispite, vođenje evidencije koju je propisalo Ministarstvo sporta, građu za pripremu ispita iz opštestručnih predmeta i izdavanje sertifikata. Kada nastavu iz užestručnih predmeta, pre svega praktičnu nastavu, organizuje granski savez uz obavezno mentorstvo Fakulteta, a to se događa kada fakultet nema dovoljno kompetentne stručnjake (na primer za konjički sport, jedrenje, jogu, skijanje na vodi, biatlon, sinhrono plivanje, biciklizam, šah i sl.) cena zavisi od materijalnih troškova i specifičnosti organizovanja praktične nastave i  može da varira od sporta do sporta.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem neophodno je da podnese elektronsku prijavu. Do početka nastave potrebno je, na račun Fakulteta, uplati prvu ratu koja iznosi 190 evra ako se plaća ceo iznos (390 evra) ili 100 evra (ako se plaća ukupno 190 eva), a preostali deo, po pravilu 200 evra, može da se platiti u još tri rate. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predviđenih predmeta, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, cena će se umanjiti za 25 evra po predmetu. Ako se priznaje više od tri predmeta, cena će se umanjiti za 20 evra po predmetu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone: 021 530 633 i 021 530 231.

Nastavni predmeti u okviru programa osposobljavanja