Kako razumeti ponašanje potrošača

Kako razumeti ponašanje potrošačaKurs je namenjen zaposlenima u turističkim organizacijama, klasterima i drugim udruženjima, ali i svim zainteresovanim subjektima koji žele da unaprede svoje poslovanje.


  • Istraživanje tržišta potrošača
  • Segmentacija tržišta
  • Individualne karakteristike potrošača (motivacija, ličnost, ponašanje i percepcija potrošača)
  • Društveni faktori ponašanja potrošača u turizmu (referentne grupe, društvena klasa, kultura i
    podkultura)
  • Komunikacija sa potrošačima (strategije kominikacije i značaj društvenih mreža za razumevanje
    ponašanja potrošača u turizmu)

U toku rada biće primenjivan interaktivan rad u manjim grupama, simulacije realnih situacija, role play vežbe i rad na studijama slučaja.

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti ponašanja potrošača neophodna za primenu u praksi.