Komunikacija sa korisnicima turističkih usluga

Komunikacija sa korisnicima turističkih uslugaRadnici sa manjim iskustvom u oblasti prodaje turističkog proizvoda (agencije, hoteli, pansioni, hosteli) kao i svi oni koji stupaju u direktnu komunikaciju sa korisnicima turističkih usluga.


  • Ovladavanje pravilima i tehnikama uspešne komunikacije
  • Veštine uspešne prodaje turističkog proizvoda
  • Poslovna korespodencija
  • Etička praksa u turizmu
  • Komunikacija u kriznim situacijama

Kroz interaktivni prikaz teorijskog okvira i praktičnu primenu naučenog (simulacija, role play metoda i druge tehnike) učesnici Kursa će biti u prilici da i na terenu, u sklopu outdoor activities, primene stečeno znanje.

Osposobljavanje kadrova za rad sa klijentima, direktnu prodaju i prezentaciju aranžmana kroz postulate uspešne komunikacije, za primenu etičkih načela u turističkom poslovanju, te prepoznavanje i prevazilaženje potencijalno kriznih i konfliktnih situacija u svakodnevnom radu.