Korak po korak do uspešnog turističkog proizvoda turističkih usluga

Korak po korak do uspešnog turističkog proizvoda turističkih uslugaKurs je namenjen zaposlenima u turističkim organizacijama, klasterima, upravljačima zaštićenih dobara, preduzetnicima iz oblasti turizma


  • Istraživanje lokaliteta ili objekata koji učesnici žele da valorizuju i uključe u turistički promet
  • Definisanje ciljne grupe i kanala prodaje
  • Identifikacija potencijalnih partnera i stejkholdera
  • Instrukcije za izradu marketing miksa
  • Instrukcije o načinu apliciranja pristupnim fondovima
  • Evaluacija

Predavanja, interaktivan rad u grupi, prezentacije.

Osposobljavanje učesnika za vršenje procena pozicioniranja proizvoda na turističkom tržištu, izradu projekata i marketing plana, te apliciranja kod pristupnih fondova.