Programiranje usluga u turizmu

Programiranje usluga u turizmuMenadžeri hotela i banja, fitnes instruktori, operativni treneri fitnesa, organizatori sportske rekreacije, menadžeri turističkih organizacija


  • Upoznavanje sa strukturom velnesa iz ugla rekreacije, psihologije, zdravlja, turizma i menadžmenta
  • Upoznavanje sa osnovnim pravilima menadžmenta, marketinga i kontrole kvaliteta velnes centara, primena metode najbolje prakse u postojećim uslovima
  • Studija slučaja velnes centra primenom Brainstorming i Delphi metode za analizu rada velnes centra

Nastava je podeljena u tri bloka. Prva dva bloka su teoretske postavke, a treći blok je praktična studija slučaja – poseta jednom velnes centru, te analiza prednosti i slabosti takvog centra.

Osposobljavanje učesnika Kursa za izradu projekata za pružanje usluga u velnes centrima, kao i poboljšanje rada (inovacije) postojećih velnes centara. Ovladavanje veštinama u ovoj oblasti primenom istraživačkih tehnika u cilju afirmacije velnesa te poboljšanja usluga iz ugla zadovoljstva korisnika usluga.