Saradnja

Fakultet za sport i turizam neguje kvalitetnu saradnju sa velikim brojem ustanova iz sfera sporta i turizma, dajući time potvrdu značaja saradnje nauke i prakse.