Prelazak na Tims

Fakultet za sport i turizam omogućava kandidatima koji su već upisani ili su završili školovanje na nekoj od srodnih visoko-školskih ustanova  da nastave svoje studiranje na osnovnim akademskim studijama na akreditovanim studijskim programima:

  • Fizičko vaspitanje i sport (240 ESPB)
  • Menadžment i biznis u turizmu (240 ESPB)
  • Psihologija (240 ESPB)

Kandidati koji prelaze sa drugih fakulteta Studentskoj službi Fakulteta za sport i turizam dostavljaju sledeće podatke: ime i prezime kandidata, naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje, spisak položenih ispita na prethodnim studijama, plan i program po kojem je kandidat studirao.

Na osnovu dostavljene dokumentacija, komisija Fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja na TIMS-u. Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita.