Tvoj izbor menja sve!

 UPIS U ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

Na Fakultetu za sport i turizam moguće je konkurisati za Upis na sledeće akreditovane studijske programe:

1. MENADŽMENT I BIZNIS U TURIZMU
(za sticanje akademskog zvanja Diplomirani menadžer – 240 ECTS) – 50 studenata

2. FIZIČKO VASPITANJE I SPORT
(za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – 240 ECTS) – 50 studenta

3. PSIHOLOGIJA
(za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog – 240 ECTS) – 50 studenta

VAŽNA NAPOMENA:
Kandidati koji su položili prijemni ispit na nekom od srodnih fakulteta ne moraju ga ponovo polagati.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi oni koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.
Prijemni ispit polažu kandidati koji su Studentskoj službi priložili svu potrebnu dokumentaciju zajedno sa uplatnicom od 6.000,00 dinara (na ime plaćanja troškova prijemnog ispita), na račun:
265-2010310003938-78

Prilikom konkurisanja na osnovne akademske studije potrebno je dostaviti:
1. Ličnu kartu
2. Diplomu (završena srednja škola)
3. Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole
4. Dve fotografije (za indeks)
5. Uplatnicu na 6.000,00 dinara za troškove prijemnog ispita

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Klasifikacioni ispit na smeru Menadžment i bizis u turizmu vrednuje se na sledeći način:
60% test poznavanja oblasti,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Klasifikacioni ispit na smeru Fizičko vaspitanje i sport vrednuje se na sledeći način:
30% test motoričke kompetentnosti,
30% test poznavanja oblasti,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Test motoričke kompetentnosti sastoji se iz:  procena opšte koordinacije, procena specifične koordinacije, plivanje na 50 metara.

Klasifikacioni ispit na smeru Psihologija vrednuje se na sledeći način:
60% poznavanje oblasti
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Oblast sporta

Udžbenici:
1. Grupa autora (2015): Priručnik iz fizičkog vaspitanja za osnovne škole. Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Oblast turizma

Udžbenici:
1. Bakić.O., Nikolić.M. (2008): Osnove turizma, udžbenik za srednje ekonomske škole. Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd

Oblast psihologija

Udžbenik:

1. Rot N. i Radonjić S.(2002): Psihologija, udžbenik za srednje škole

Školarina

Cena školarine iznosi:
Za studijski program Fizičko vaspitanje i sport – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Menadžment i biznis u turizmu – 650 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Psihologija – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Školarina na godišnjem nivou može se platiti u više rata, s tim što prva rata iznosi najmanje 50% od cene prvog semestra.
U cenu školarine, za studente koji redovno izvršavaju svoje radne i finansijske obaveze, uračunati su: osiguranje, izdavanje potvrda o statusu studenta i knjige koje je izdao Fakultet.

Popusti i stipendije

Fakultet za sport i turizam u školskoj 2017/2018. godini omogućava:
STIPENDIJE
Srednjoškolci sa Vukovom diplomom ostvaruju pravo na stipendiju za I godinu studija u iznosu od 25% od ukupne školarine.
POPUSTI
Osobe sa invaliditetom – 20% popusta na cenu školarine
Članovi uže porodice – 50% popusta na cenu školarine za drugog člana porodice

Kontakt

Dodatne informacije možete dobiti

NAŠA ADRESA

Radnička 30a, Novi Sad
Srbija

POZOVITE NAS

Telefon: (+381) 21.530.231,
(+381) 21.530.633
Fax: (+381) 21.530.232