Konferencija o budućnosti obrazovanja u turizmu

Konferencija o budućnosti obrazovanja u turizmu

Inicijtiva za budućnost obrazovanja u turizmu (Tourism Education Futures Initiative – TEFI) je međunarodna naučna mreža koja je osnovana pre deset godina sa ciljem isticanja značaja vrednosti obrazovanja i promena koje se dešavaju u ovoj oblasti. Pored godišnjih globalnih, ova inicijativa priređuje i regionalne konferencije. Ove godine je to bila evropska konferencija EuroTEFI, održana u Kopenhagenu u avgustu 2017. godine, na Alborg univerzitetu (Aalborg University), na Departmanu za studije kulture i globalizacije (Department of Culture & Global Studies). Naziv konferencije je bio Building our stories: Co-creating tourism futures in research, practice and education, a cilj je bio da se sagledaju mogućnosti za zajedničko kreiranje budućnosti istraživanja, prakse i obrazovanja u turizmu, kroz narative i priče različitih aktera uključenih (ili isključenih) iz turizma. Prisustvovalo je 45 učesnika iz 18 zemalja. Konferencija je okupila na jednom mestu istraživače i praktičare iz različitog kulturnog i profesionalnog miljea, što je vodilo ka razmeni mišljenja i znanja i ka stvaranju pozitivnog uticaja na zajedničko kreiranje budućnosti turizma u različitim prostorima i zajednicama – na ulicama, u učionicama, institucijama i preduzećima. Ovaj događaj predstavlja početak stvaranja mreže znanja koja se proteže izvan akademskih krugova, i koja uključuje ljude sa istom vizijom turizma, spremnih da promišljaju turizam i preoblikuju ga ka humanijoj i odgovornijoj budućnosti.

Predstavnica našeg Fakulteta na TEFI konferenciji je bila docentkinja dr Ivana Volić, koja je izložila svoj rad Who has the right to speak about tourism?, koji je naglasio značaj reprezentacije i odnosa moći u planiranju turizma. Pored toga, Ivana je učestvovala i na panel diskusiji Lost in translation, koja je po prvi put u akademskom svetu turizma otvorila pitanja istraživača i predavača koji predaju na jednom jeziku, istovremeno prateći najnoviju literaturu na drugom (najčešće engleskom) jeziku, i imajući obavezu da pišu i objavljuju na stranom (engleskom) jeziku u svetski priznatim časopisima. Ova diskusija je otvorila pitanja hegemonije engleskog jezika u akademskom svetu, ali i pitanje osetljivosti tog istog sveta na znanja sa područja gde se ne govori i ne predaje na engleskom.

Zbornik radova sa konferencije možete pogledati i preuzeti ovde