Novi Sad u transformacijama

Novi Sad u transformacijama

U četvrtak, 4. maja, na Fakultetu je održan okrugli sto „Novi Sad u transformacijama“, prostor, kultura, nasleđe i turizam pod uticajima titule „Evropska prestonica kulture“ (EPK). Cilj je bio da se predstave aktivnosti u okviru ovih oblasti koje se realizuju ili planiraju kao deo pripremnog procesa za 2021. godinu, kada Novi Sad treba da se pokaže kao evropski kulturni centar.

Učesnici događaja su se složili da dobijanje titule jeste šansa da se pokrene dijalog, koji će rezultirati aktivnostima i preuzimanjem odgovornosti u vezi sa njihovom realizacijom.

Pored toga, neophodno je podizati nivo edukacije u vezi sa kulturom, prostorom i nasleđem, na svim nivoima obrazovanja, kako bi se razvijala svest za buduće generacije. Pored ovoga, važne su i nove prakse uređenja prostora, revitalizacije nasleđa, funkcionisanja ustanova kulture i organizovanja turizma.