Novi Sad u transformacijama

Novi Sad u transformacijama

Na Fakultetu za sport i turizam – tims, Radnička 30a, 4. maja (četvrtak) 2017. godine u 18h održaće se okrugli sto na temu

Novi Sad u transformacijama

Prostor, kultura, nasleđe i turizam pod uticajima titule „Evropska prestonica kulture“ (EPK)

Cilj okruglog stola je sagledavanje aktivnosti koje se dešavaju nakon proglašenja Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, i uočavanje mogućnosti za njihovo unapređenje u toku pripremnog perioda, iz ugla pomenutih oblasti. Razgovaraćemo o tome kako titula utiče na promenu prostora i kulturnog nasleđa, na koji način komunicira sa posetiocima Grada, kako dotiče aktere u kulturi – da li im pomaže da unaprede svoje delovanje ili je bez uticaja na trenutno stanje. Pored toga, osvrnućemo se i na mogućnosti za unapređenje procesa pripreme, kroz učešće lokalnih aktera – udruženja, organizacija, ustanova i pojedinaca, i kreiranje novih načina za oblikovanje prostora, unapređenje kulturnog stvaralaštva i turističku prezentaciju, kroz uvođenje prakse saradnje i učešća.

Razgovoru će prisustvovati:

Nemanja Milenković, FondacijaNovi Sad 2021

Miroslav Radonjić, Sterijino pozorje

Slobodan Jović, Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS)

Katarina Maksimov, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Ivanka Tasić, Receptivna turistička agencija Panacomp

Radivoj Novakov, Udruženje turističkih vodiča Novog Sada

Goran Tomka, Fakultet za sport i turizam

Razgovor će moderirati Ivana Volić, Fakultet za sport i turizam

Pozivamo vas da se svojim prisustvom i aktivnim učešćem u razgovoru uključite u promišljanje procesa transformacija Novog Sada na putu realizacije projekta „Evropska prestonica kulture“.