Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MSc Ivane Mišković

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MSc Ivane Mišković

Dana 02.10.2017. godine u 13,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidatkinja MSc Ivana Mišković pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji“.