Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MSc Marije Zegnal Koretić

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MSc Marije Zegnal Koretić

Dana 28.09.2017. godine u 12,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidatkinja MSc Marija Zegnal Koretić pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Uticaj obima i sadržaja kretnih aktivnosti na radnu sposobnost i telesni sastav mlađih adolescenata Koprivničko križevačke županije“.