Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Bojana Radenković Šošić

Zaposlena je na Fakultetu za sport i turizam u zvanju docenta. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta. Master studije Javne politike i međunarodno poslovanje pohađala je kao stipendista Republike Italije na Univerzitetu u Kataniji. Doktorsku disertaciju iz oblasti marketinga odbranila je na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Drugu disertaciju iz oblasti primenjene lingvistike odbranila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu za sport i turizam angažovana je na predmetima Principi marketinga, Ponašanje potrošača i Komunikacijski menadžment u turizmu.