Fakultet za sport i psihologiju

Doc. dr Ivana Mišković

Predavač na predmetima Agencijsko poslovanje, E-biznis, Komplementarni sektori u turizmu i Aktivni turizam, koordinator Stručne prakse u turističkim agencijama i Terenskih vežbi.

Karijeru je započela u jednoj od najvećih turističkih agencija u Srbiji da bi svoje praktično znanje i iskustvo krunisala doktorskom disertacijom na temu edukacije ljudskih resursa u u turističkim agencijama. Pored predavačkog poziva, aktivna je u oblasti turističkog novinarstva, kreiranja inovativnih turističkih proizvoda i edukacije članova lokalnih zajednica u oblasti preduzetništva u turizmu. Autor je većeg broja naučnih i stručnih članaka, poglavlja u monografijama i učesnik u naučnim i razvojnim projektima iz oblasti turizma.