Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Ivana Volić

Završila je osnovne i magistarske studije turizma, specijalizirala planiranje zasnovano na kulturi i doktorirala na menadžmentu u kulturi i kulturnim politikama. Bavi se istraživanjima i praksom iz oblasti kulture i turizma. Oblasti njenog interesovanja jesu turistička i kulturna politika, participativno planiranje, turizam i javni prostor, i revitalizacija kulturnog nasleđa. Autorka je i koautorka u preko trideset stručnih, naučnih članaka i publikacija koji se bave temama iz kulture i turizma, sa akcentom na lokalnu zajednicu i kulturne prostore. Njena profesionalna misija jeste doprinos izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i javno deljenje istraživačkih rezultata u cilju podizanja nivoa znanja iz oblasti kulture i turizma.

Podeli: