Fakultet za sport i turizam

Dr Nada Padejski Šekerović

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u oblasti kliničke psihologije. Ima dvanaestogodišnje iskustvo u radu sa osobama sa traumatskim iskustvom. Licencirana je stručna radnica i medijatorka u kontekstu socijalne zaštite. Rukovodila je većim brojem projekata iz oblasti zaštite žrtava nasilja u porodici i žrtava trgovine ljudima. Organizovala je veći broj stručnih skupova i konferencija, izlagala na njima i učestovala u radu tela na pokrajinskom i lokalnom nivou u cilju razvoja politika rodne ravnopravnosti.