Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Svetlana Lazić

Svetlana Lazić predaje predmete iz oblasti pedagoških nauka, a radi i kao profesor strukovnih studija u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Preko Centra za međunarodna istraživanja u obrazovanju (IPE Center) u Cirihu sarađuje sa Savetom Evrope. Urednik je svih šest EDC/HRE publikacija na srpskom jeziku i učestvuje u širenju ovog koncepta u vrtićima i školama. Jedan je od autora i voditelja programa pod nazivom Razvoj i učenje dece ranog uzrasta 1 i 2. Rešenjem MPNTR program je dobio status programa od javnog interesa i primenjuje se od školske 2017/18. godine. Objavljuje radove u domaćim i inostranim časopisima. Oblasti interesovanja  su dečja prava i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava (EDC/HRE), zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i inkluzivno i interkulturalno obrazovanje.

Podeli: