Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Tanja Petrović

Osnovne, master i doktorske studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju. Doktorirala je iz oblasti kliničke psihologije. Uspešno pohađala četvorogodišnju edukaciju iz oblasti Racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i dvogodišnju edukaciju iz Geštalt terapije. Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju i pridruženi je član Albert Elis instituta iz Njujorka. Rukovodila je projektom „Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju depresivnih simptoma“, koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost. Ima višegodišnje iskustvo u organizovanju i držanju edukativnih radionica u okviru nevladinog sektora.
U okviru naučnoistraživačkog rada najveći doprinos dala je u oblasti mentalnog zdravlja. Od akademske 2018/19. godine angažovana je na Fakultetu za sport i turizam u NovomSadu, u zvanju docenta.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)