Fakultet za sport i turizam

Dr Slađana Grujić

Osnovne studije završila je na Fakultetu fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a doktorske studije na Fakultetu za sport i turizam. Predaje na predmetima Kolektivni sportovi 2, Rukomet i Sport u školi. Profesinalno je igrala rukomet. Sportski direktor je u ŽRK “Minaqua“ Novi Sad. Član je stručnog saveta Rukometnog saveza Vojvodine i stručni saradnik za dijagnostiku mlađih reprezentativnih kategorija RSV.