Fakultet za sport i psihologiju

Konkurs za upis u školsku 2023/24. godinu

FAKULTET ZA SPORT I PSIHOLOGIJU TIMS, NOVI SAD

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

Raspisuje

KONKURS

Za upis studenata na akreditovane studijske programe na prvu godinu studija u školskoj 2023/2024. godini:

  • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Psihologija (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog) – 50 studenata
  • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
  • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata
  • Master  akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) – 25 studenata
  • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje i sport) – 10 studenata

Radnička 30a/II sprat, Novi Sad
Tel: 021/530-633; 530-231
Fax: 021/530-232
www.tims.edu.rs
informacije@tims.edu.rs