MSc Tourism

GODINA

SEMESTRA

ESPB Bodova

Kroz program master akademskih studija Turizam i razvoj student produbljuje opšta znanja i stručne predmetno-specifične kompetencije iz oblasti menadžmenta i biznisa primenjenih na različite aspekte turizma koja su stečena u toku osnovnih studija, koja mu omogućuju bolje upravljanje razvojem turizma destinacije ili preduzeća na putu ka sistemu upravljanja kvalitetom.

Ključne veštine koje student stiče u drugom ciklusu studija su:

 • Menadžerske veštine u turizmu i srodnim i pratećim delatnostima,
 • Marketinške veštine u turizmu i srodnim i pratećim delatnostima,
 • Istraživanje tržišta i konjukture u turizmu,
 • Planiranje i sinhronizovanje komplementarnih aktivnosti u turizmu (ugostiteljstva, trgovine, zanatstva, saobraćaja, sport, kultura i sl.),
 • Primena metoda i tehnika planiranja razvoja u privatnom i javnom sektoru u turizmu i komplementarnim delatnostima,
 • Menadžerske i marketinške veštine u domenu organizacije sportskih i kulturnih događaja,
 • Veštine neophodne za uvođenje i primenu informacionih sistema u procese istraživanja, planiranja i organizacije turizma i pratećih delatnosti, primena poslovne inteligencije za donošenje odluka,
 • Menadžerske veštine upavljanja (na regionalnom, lokalnom, ali i širem regionalnom nivou) baziranog na težnji za totalnom satisfakcijom potrošača u turizmu i pratećim delatnostima,
 • Menadžerske veštine vezane za donošenje strateških odluka u turizmu i pratećim delatnostima,
 • Korišćenje instrumenata regionalnog i lokalnog planiranja u turizmu.

Nakon završetka ovog studijskog programa student će biti osposobljen za širi spektar složenijih (kreativno-razvojnih, planerskih, upravljačkih, istraživačkih i drugih) poslova u turističkoj industriji, organima i organizacijama javnog sektora i brojnim drugim poslovima u komplementarnim delatnostima.

Savremene tendencije u turizmu
Teorije razvoja
Upravljanje projektima
Istraživačke metode
Turizam Srbije
Strategijski menadžment
Globalni integracioni procesi
Kompetitivnost turističkih destinacija
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Ruralni turizam
Kulturni turizam
Aktivni turizam
Prijava projekta master rada sa istraživačkom praksom
Master rad

Opšte kompetencije koje se stiču programom su:

 • Razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 • Primena znanja u praksi sa akcentom na upravljanju i kreiranju i oblikovanju budućeg turizma,
 • Razumevanje fenomena turizma kroz analizu, sintezu i samostalno predviđanje rešenja i posledica,
 • Unapređenje komunikacionih sposobnosti i saradnje sa socijalnim i međunarodnim okruženjem
 • Veštine i sposobnosti komuniciranja sa istraživačkom javnošču na engleskom jeziku, kao i pisanje i izlaganje istraživačkih radova na engleskom jeziku.

Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče preko izbornih predmeta su:

 • Proširivanje znanja o menadžmentu i biznisu, strategijskom planiranju u turizmu i slobodnom vremenu,
 • Rešavanje problema u nepoznatom okruženju uz upotrebu naučnih metoda i postupaka,
 • Primena novina u struci, povezivanje znanja iz različitih oblasti turizma i slobodnog vremena i njihova primena,
 • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima i upravljanju organizacijama okrenute ka turizmu,
 • Razvoj ličnosti i kompetencija lidera,
 • Sposobnosti upravljanja kvalitetom i uvođenja standarda kvaliteta u procese rada,
 • Veštine i sposobnosti organizacionog i finansijskog upravljanja projektima.

Studenti nakon polaganja ispita i u prvoj i drugoj godini imaju prilike da stečeno znanje primene na konkretnim problemima preko istraživačke prakse koja se obavlja ili na projektima na Fakultetu ili u okruženju.

POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME