Fakultet za sport i turizam

Mladen Tomić

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon završetka studija radio je u školi engleskog jezika Active, a zatim je bio angažovan u projektnom menadžmentu Regionalne razvojne agencijie Alma Mons u kojoj je stekao znanja u vezi sa upravljanjem projektima i pripremom predloga projekata. Od 2010. angažovan je na Fakultetu za sport i turizam kao nastavnik engleskog jezika. Bavi se prevođenjem i lekturom.

Podeli: