Fakultet za sport i psihologiju

MSc Marija Volarov

Doktorand je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i masterirala 2016. godine u oblasti kliničke psihologije. Od 2013. godine bavi se naučno-istraživačkim radom dominantno u oblasti kognitivnih faktora rizika za nastanak i održavanje emocionalnih poremećaja. Tokom master studija provela je semestar na Univerzitetu u Groningenu (Holandija) u okviru Erasmus+ programa razmene, dok je 2018. godine kao Fulbrajtov stipendista provela devet meseci na istraživačkom boravku na Ohajo Univerzitetu u Americi. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu joj dodelio nagradu za najboljeg mladog istraživača iz oblasti društvenih nauka u 2020. godini. Poseduje iskustvo u oblasti psihodijagnostike, psihološkog savetovanja i intervencija u krizi.