Fakultet za sport i turizam

MSc Mina Velimirović

Osnovne i master studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a 2020. godine na istom fakultetu upisala je i doktorske studije. Primarno je zainteresovana za istraživanja u oblasti psihopatologije adolescenata i mladih odraslih. Član je kliničkog istraživačkog tima, dok je praktično iskustvo sticala volontirajući u Dnevnoj bolnici za adolescente, na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, kao i kroz dugogodišnji volonterski rad sa marginalizovanim grupama.