Fakultet za sport i turizam

MSc Tatjana Jezdimirović

Asistent na predmetima Dijagnostika u sportu i fizičkom vaspitanju, Individualni sportovi (folklor) i Fitnes. Doktorske studije pohađa na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu. Saradnik je Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke i CIOTIS-a. Sfere njenog interesovanja su programirano fizičko vežbanje usmereno ka očuvanju i unapređenju zdravlja kao i kondiciona priprema sportista.