Fakultet za sport i turizam

OBAVEŠTENJE – RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ROK (15-26. juna)