Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Dušan Perić

Predavao na nekoliko fakulteta u zemlji i inostranstvu. Kao kondicioni trener ostvario značajne rezultate sa vrhunskim sportistima. Bio šef struke u ASS za vreme najvećih uspeha srpske atletike. Predsednik je stručnog saveta Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije. Autor velikog broja monografija i naučnih članaka visoke citiranosti.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)