Fakultet za sport i turizam

Prof. dr Sanja Drača

Doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, primarijus, doktor medicinskih nauka- oblast neuronauke. Pre akademske karijere bavila se kliničkom medicinom u više zdravstvenih ustanova: kao istraživač u Odeljenju za kliničku i eksperimentalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, kao klinički lekar u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije i kao lekar specijalista u Klinici za rehabilitaciju. Vanredni je profesor na TIMS-u od 2020. godine.

Oblasti naučnog interesovanja: neurologija, neuro-imunologija, neuro-endokrinologija, neurorehabilitacija, istorija neuronauka.

Iz navedenih oblasti je objavila preko pedeset radova i kongresnih saopštenja, četrnaest radova je publikovala kao prvi autor u časopisima indeksiranim na SCI listi. Navedene publikacije su citirane 182 puta, h indeks=6.

Dobitnica je više inostranih stipendija za učešće na međunarodnim naučnim skupovima: Amsterdam, Hong Kong, Marakeš, Košice, Salzburg… Recenzent je i član uređivačkog odbora nekoliko inostranih časopisa.
Autor je projekta iz oblasti istorije srpskih neuronauka o delu osnivača srpske neurologije dr Lazara (Laze) Lazarevića, koji je nagrađen od strane Federacije evropskih udruženja neuronauka (FENS). Projekat je dostupan na http://neuroscience-lazar-lazarevic.com

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Društva za neuronauke Srbije, The European Federation of Neurological Societies.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)