Fakultet za sport i psihologiju

Kanali Bačke

Prostor Fakulteta za sport i turizam – TIMS, iz Novog Sada, od 26.marta osvežen je novom energijom i radnim elanom svih onih koji su prisustvovali prvom sastanku na temu „Integrisani razvoj turizma i revitalizacija najlepših kanala Bačke“.

Pregršt kreativnih ideja, pozitivnih misli i dobre energije razmenili su predstavnici JVP Vode Vojvodine, TO Sremski Karlovci, TO Bački Petrovac, TO Bač, TO Odžaci, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Muzeja Vojvodine, Privredne komore Vojvodine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i profesori, asistentii studenti Fakulteta za sport i turizam.

Moderator sastanka je bio profesor sa TIMS-a, dr Ivo Mulec, koji je ujedno i nosilac projektne ideje o mogućnosti uključivanja najlepših kanala Bačke u turističku ponudu Vojvodine. Posebna pažnja je usmerena na kanalsku mrežu, popularno nazvanu „Osmica“, koja bi se u nekoj lepšoj, a nadamo se i skorijoj budućnosti, mogla porediti sa čuvenom francuskom turističkom atrakcijom Canal Du Midi.

Lista pobrojanih oblika i vrsta turizma koje se potencijalno mogu razvijati na bačkoj kanalskoj mreži i postati generator privrednog razvoja celog regiona je preduga, a naglasak je stavljen na aktivan odmor i provođenje vremena u prirodi, nautiku, lov, ribolov, seoski, vinski, manifestacioni turizam i u svetu sve popularniji „slow“ turizam, koji se, kao koncept, u potpunosti uklapa u vojvođanski „usporeni“ ambijent.

Aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se započelo sa projektom revitalizacije podrazumevaju ulaganje u infrastrukturu, čišćenje i ozelenjavanje obala, uređenje šetališta i biciklističkih stazana nasipima, postavljanje turističke signalizacije, izgradnju privezišta za manje brodove, pešačkih mostova i rekonstrukciju prevodnica na onim lokacijama gde je to potrebno. Takođe, posebnu pažnju treba usmeriti na edukaciju lokalnog stanovništva koje predstavlja osnovu aktivnih ljudskih resursa u svim fazama projekta.

Da li će master planovi i dalje predstavljati „mrtvo slovo na papiru“ i da li će spora administracija i u budućnosti kočiti i onemogućavati realizaciju projekata koji imaju za cilj da lokalnim zajednicama vrate ono što im pripada, i na koji način se prepreke mogu prevazići u slučaju razvoja bačke „Osmice“, biće jedna od tema narednog sastanka radne grupe, koji je planiran za drugu polovinu aprila.

Revitalizacija kanala nije samo pitanje razvoja turizma već i intersektorskog povezivanja, podsticanja javno-privatnog partnerstva i sinergije svih zainteresovanih strana, te se na sledećem sastanku očekuje veći broj prisutnih koji su zainteresovani da na bilo koji način podrže ovaj projekat.