Fakultet za sport i psihologiju

Na Fakultetu za sport i turizam počelo je prijavljivanje kandidata za upis u školsku 2015/2016. godinu.
Za više informacija kliknite na studijski program koji vas zanima:

Studijski program osnovnih studija – Menadžment i biznis u turizmu (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani menadžer – 240 ECTS) – 50 studenata

Studijski program osnovnih studija – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – 240 ECTS) – 50 studenata

Studijski program diplomskih akademskih Master studija – Turizam i razvoj (za sticanje akademskog zvanja Master – menadžer) – 25 studenata po godini studija.

Studijski program diplomskih akademskih Master studija – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata po godini studija.

Doktorske studije na Studijskom programu – Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija) – 6 studenata

Doktorske studije na Studijskom programu – Menadžment održivog razvoja u turizmu (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – menadžmenta i biznisa) – 5 studenta