Fakultet za sport i psihologiju

Finansijsko opismenjavanje mladih – gost predavač iz NBS

U sredu 20. aprila u 13 časova u Amfiteatru Fakulteta za sport i turizam biće održano predavanje od strane predstavnika Narodne banke Srbije. Predavanje ima za cilj finansijsko opismenjavanje mladih kao posebno osetlјive grupe. Finansijska pismenost predstavlјa klјučni okvir za zaštitu mladih u momentu kada postanu korisnici bankarskih usluga.  Svedoci smo kakve sve posledice mogu da nastanu usled loših i ishitrenih odluka o zaduživanju. Zbog toga će se na predavanju govoriti o tome kako ispravno protumačiti uslove koje prilikom kreditiranja pružaju komercijalne banke, gde se nalaze skriveni troškovi kreditiranja, na šta treba obratiti pažnju prilikom uzimanja kredita, kako da prepoznamo najbolju ponudu i kome se možemo obratiti za savet kada nismo sigurni koja je ponuda najbolja za nas. Slušaoci će biti upoznati i sa načinima na koje mogu podneti prigovor na pojedine bankarske postupke, a saznaće i kako se pravilo piše prigovor banci. Ulaz je slobodan za sve zainteresovane slušaoce.