Fakultet za sport i psihologiju

Saradnja TIMS-a i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića

Juče je na Fakultetu za sport i psihologiju TIMS, potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u oblasti visokog obrazovanja, nauke i istraživanja. Potpisnici sporazuma o saradnji su dekan Fakulteta za sport i psihologiju prof.dr Milan Nešić i dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, prof.dr Rašid Hadžić.