Fakultet za sport i psihologiju

Preduzetništvo u turizmu - Faktor tržišne uspešnostiMarketing menadžeri i/ili informatičari (hoteli, ugostiteljstvo, restorani, klasteri, turističke organizacije, banje, turističke agencije…), studenti turizma, Web dizajneri


[tabs tab1=”Tematske celine” tab2=”Način rada” tab3=”Ishod” tab4=”Prijava”]
[tab]

  • Razvijenost e-biznisa danas (uopšte i u turizmu) • Šta je CMS i paketi iz OpenSource okruženja
  • Dizajniranje sadržaja Web sajta – Pro&Contra komentarisanje realizovanih sajtova
  • Web marketing alati (baner, affiliate marketing, viral marketing, e-katalog, on-line upitnici…
  • Geografski informacioni sistemi lokalne samouprave
  • Funkcija GPS-a u turizmu
  • Mogućnosti mobilnog poslovanja
  • Globalni distributivni sistemi i druga pomagala (Amadeus, booking.com…)
  • Praktične vežbe
  • Evaluacija kursa

[/tab]
[tab]

Interaktivna nastava u formi radionice sa praktičnim prikazima realizovanih sajtova iz oblasti e-turizma (u računarskoj sali).

[/tab]
[tab]Upoznavanje sa mogućnostima CMS (Content Management Software) u funkciji osavremenjavanja poslovanja preduzeća i drugih subjekata u turizmu kao dela globalnih procesa primene tehničkih-tehnoloških inovacija u poslovanju.[/tab]
[tab]

[/tab]
[/tabs]