Fakultet za sport i psihologiju

Kako razumeti ponašanje potrošačaKurs je namenjen zaposlenima u turističkim organizacijama, klasterima i drugim udruženjima, ali i svim zainteresovanim subjektima koji žele da unaprede svoje poslovanje.


[tabs tab1=”Tematske celine” tab2=”Način rada” tab3=”Ishod” tab4=”Prijava”]
[tab]

  • Istraživanje tržišta potrošača
  • Segmentacija tržišta
  • Individualne karakteristike potrošača (motivacija, ličnost, ponašanje i percepcija potrošača)
  • Društveni faktori ponašanja potrošača u turizmu (referentne grupe, društvena klasa, kultura i
    podkultura)
  • Komunikacija sa potrošačima (strategije kominikacije i značaj društvenih mreža za razumevanje
    ponašanja potrošača u turizmu)

[/tab]
[tab]

U toku rada biće primenjivan interaktivan rad u manjim grupama, simulacije realnih situacija, role play vežbe i rad na studijama slučaja.

[/tab]
[tab]

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti ponašanja potrošača neophodna za primenu u praksi.

[/tab]
[tab]

[/tab]
[/tabs]