Fakultet za sport i psihologiju

Korak po korak do uspešnog turističkog proizvoda turističkih uslugaKurs je namenjen zaposlenima u turističkim organizacijama, klasterima, upravljačima zaštićenih dobara, preduzetnicima iz oblasti turizma


[tabs tab1=”Tematske celine” tab2=”Način rada” tab3=”Ishod” tab4=”Prijava”]
[tab]

  • Istraživanje lokaliteta ili objekata koji učesnici žele da valorizuju i uključe u turistički promet
  • Definisanje ciljne grupe i kanala prodaje
  • Identifikacija potencijalnih partnera i stejkholdera
  • Instrukcije za izradu marketing miksa
  • Instrukcije o načinu apliciranja pristupnim fondovima
  • Evaluacija

[/tab]
[tab]

Predavanja, interaktivan rad u grupi, prezentacije.

[/tab]
[tab]Osposobljavanje učesnika za vršenje procena pozicioniranja proizvoda na turističkom tržištu, izradu projekata i marketing plana, te apliciranja kod pristupnih fondova.[/tab]
[tab]

[/tab]
[/tabs]