Fakultet za sport i psihologiju

Novi Sad GreetersSvi zainteresovani koji žive i rade na teritoriji Novog Sada


[tabs tab1=”Tematske celine” tab2=”Način rada” tab3=”Ishod” tab4=”Prijava”]
[tab]

  • Upoznavanje sa satisfakcijama savremenih turista
  • Upoznavanje sa kulturom i autentičnim delovima Novog Sada
  • Ovladavanje pravilima i tehnikama uspešne komunikacije
  • Analiza primera etičnog poslovanja u turizmu

[/tab]
[tab]

Interaktivna nastava je zamišljena u formi radionice gde će nakon završetka teorijskog dela polaznici imati priliku da izvrše simulaciju na terenu uz pratnju koordinatora. Kurs bi se realizovao po uzoru na druge evropske, ali i domaće destinacije, koje uspešno sprovode Greeters program, a prepoznate su na turističkom tržištu.

[/tab]
[tab]

Osposobljavanje volontera za uspešno vođenje, komuniciranje i prepoznavanje potreba posetilaca prilikom obilaska grada sa turistima. Ovladavanje veštinama komuniciranja i primene etičkih postulata u turizmu.

[/tab]
[tab]

[/tab]
[/tabs]