Fakultet za sport i psihologiju

Preduzetništvo u turizmu - Faktor tržišne uspešnostiKurs je namenjen turističkim organizacijama, klasterima i drugim udruženjima, ali i svim zainteresovanim subjektima koji žele da sa svojom ponudom uđu na turističko tržište ili da unaprede već postojeću turističku ponudu. Ti subjekti ne moraju nužno biti direktni učesnici turističkog tržišta, već mogu biti i ponuđači usluga i proizvoda komplementarnih sektora u odnosu na sektor turizma (poljoprivreda, zanati, transport…)


[tabs tab1=”Tematske celine” tab2=”Način rada” tab3=”Ishod” tab4=”Prijava”]
[tab]

  • Turizam kao fenomen i prostor za razvoj preduzetništva
  • Specifični oblici turizma – šansa za nove ideje
  • Kvalitet kao faktor tržišne uspešnosti – kako ga meriti
  • Pojam i karakteristike preduzetništva; preduzetnik i njegove osobine; menadžer i/ili preduzetnik?
  • Životni ciklus organizacije i proizvoda, inovacije, karakteristike proizvoda i usluga u turizmu
  • Razvoj i inoviranje turističkog proizvoda/usluge
  • Lokalni razvoj kroz razvoj preduzetništva

[/tab]
[tab]

Učesnici će kroz interaktivnu nastavu u formi radionice imati priliku da kreiraju svoju preduzetničku ideju.

[/tab]
[tab]Polaznici se upoznaju sa turizmom kao prostorom za stvaranje preduzetničkih ideja i poduhvata, usvajaju znanja i veštine potrebne za kreiranje ideje, njen razvoj, tržišnu implementaciju i evaluaciju rezultata. Partnerstva i saradnja, kao i održivi razvoj u ekološkom, ekonomskom i socijalnom aspektu predstavljaju bitan faktor uspešnog poslovanja i kao takav mora biti poštovan prilikom planiranja i sprovođenja preduzetničkih ideja.[/tab]
[tab]

[/tab]
[/tabs]