Fakultet za sport i psihologiju

Saradnja i partnerstva interesnih grupa u turizmuKurs je namenjen zaposlenima u turističkim organizacijama, klasterima, upravljačima zaštićenih dobara, članovima lokalnih udruženja građana koja se bave problematikom turizma i drugih udruženja, preduzetnicima iz oblasti turizma, ali i subjektima iz komplementarnih sektora, koji žele da unaprede svoje poslovanje.


[tabs tab1=”Tematske celine” tab2=”Način rada” tab3=”Ishod” tab4=”Prijava”]
[tab]

  • Pojam i principi partnerstva
  • Integralni turistički proizvod, njegovo formiranje, promocija i komercijalizacija
  • Osnovne delatnosti i komplementarni sektori u turizmu
  • Preduzetništvo u turizmu i lanac vrednosti
  • Upravljanje interesnim grupama (stejkholderi) u turizmu; Tehnike uključivanja javnosti
  • Upravljanje turističkim destinacijama
  • Upravljanje kvalitetom u turizmu
  • Koncept klastera, formiranje, ciljevi, strategija
  • Upravljanje interesnim grupama na turističkoj destinaciji

[/tab]
[tab]

Interaktivna nastava, prezentovanje najnovijih teorijskih i praktičnih znanja, analiza studija slučaja, izrada sopstvenih rešenja od strane učesnika.

[/tab]
[tab]Učesnici će biti osposobljeni za prepoznavanje značaja i sprovođenje praktičnih aktivnosti na uspostavljanju efikasne saradnje i partnerstava u domenu sopstvenog i ukupnog poslovanja u turizmu, kao i razvoju preduzetničkih ideja i poduhvata.[/tab]
[tab]

[/tab]
[/tabs]