Fakultet za sport i psihologiju

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Gorana Gojković

Dana 08.09.2016. godine u 10,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidat mr Goran Gojković pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Kineziološki fenomeni u pravoslavnoj ontologiji“.