Fakultet za sport i psihologiju

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr Božice Radoš

Dana 07.09.2016. godine u 13,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidatkinja mr Božica Radoš pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Stvaranje i razvoj nove turističke destinacije izgradnjom nove železničke infrastrukture“.