Fakultet za sport i psihologiju

Programiranje turističkih aranžmana – kurs

Kurs pod nazivom Programiranje turističkih aranžmana biće realizovan na Fakultetu za sport i turizam 14. januara (sa početkom u 15h) i 15. januara (sa početkom u 10h) u učionici broj 3.

Programom kursa obuhvaćene su sledeće oblasti:

 • ODABIR DESTINACIJE, CILJNE GRUPE I CENOVNE KATEGORIJE
 • POPIS I ANALIZA ATRAKTIVNOSTI NA DESTINACIJI
 • UPOZNAVANJE SA ODREDBAMA VAŽEĆEG ZAKONA O TURIZMU
 • IZRADA ITINERERA
 • ODABIR SMEŠTAJNIH KAPACITETA, UGOSTITELJSKIH USLUGA, VODIČKOG SERVISA I OSTALIH USLUGA
 • KALKULACIJA TROŠKOVA
 • FORMIRANJE PRODAJNE CENE
 • ANALIZA MOGUĆNOSTI PLASMANA NA TRŽIŠTE
 • ANALIZA MOGUĆIH „DODATNIH VREDNOSTI“ ZA KREIRANI ARANŽMAN
 • ANALIZA OKOLNOSTI KOJE BI MOGLE USLOVITI IZMENE PROGRAMA PUTOVANJA
 • SMERNICE ZA POSTUPANJE U SLUČAJU NASTUPANJA NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI

Pohađanje kursa je OBAVEZNO za sve studente koji slušaju predmet Agencijsko poslovanje, a dobrodošli su i svi ostali zaiteresovani studenti. Za studente Fakulteta za sport i turizam kurs je besplatan, a za sve ostale polaznike cena kursa je 2000 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun 265-2010310003938-78 sa pozivom na broj 2-1.

Nakon završene obuke, svi polaznici koji budu redovno pohađali kurs i uspešno uradili završni zadatak, dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji mogu prikazati u svom CV-u.

Programom je predviđeno najmanje osam sati (inter)aktivnog rada, a realizatori kursa su Doc. dr Gordana Đurić i MSc Ivana Mišković

Prijave i sva dodatna pitanja možete slati na meil:  ivana.miskovic@tims.edu.rs