Fakultet za sport i psihologiju

U susret trećoj Međunarodnoj konferenciji Tourism and Development

Na „kick off“ sastanku triju fakulteta organizatora ovogodišnjeg susreta, Visoke poslovne škole Libertas, Fakulteta za turizam iz Brežica i Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada, koji je održan 21.01.2016. u Zagrebu, definisan je termin i mesto održavanja 3. Međunarodne konferencije Tourism and Development.

U periodu 01.- 03.12.2016. družićemo se i razmenjivati naučna saznanja u savremeno opremljenom prostoru Visoke poslovne škole Libertas iz Zagreba.

Istraživači iz celog sveta okupiće se oko centralne teme Urbani prostori i sagledavati je iz više različitih uglova. Biće tu prostorno-ekoloških, geopolitičkih, bezbednosnih, socio-kulturoloških, psiholoških i komunikoloških aspekata posmatranja ovog globalnog fenomena, a razmenu stavova i naučnih rezultata upotpuniće tematski obilasci Zagreba i brojni neformalni susreti.

Rok za slanje sažetaka je 01.06.2016, a informacije o gostujućim predavačima i kotizacijama, kao i prelimirani program događaja, pojaviće se uskoro na konferencijskom veb sajtu, o čemu ćemo redovno izveštavati zainteresovane kolege, studente i prijatelje.

Vidimo se u Zagrebu!